Elke grafiek laat rechts boven in zijn kader zien wat de kosten* zijn van het verbruik van die grafiek. De prijzen in de app zijn zo nauwkeurig mogelijk berekend, maar vertegenwoordigen mogelijk niet de totale kosten die door je energieleverancier in rekening worden gebracht. Het invoeren van correcte tarieven zal de nauwkeurigheid van de prijzen in de app verbeteren.


*De bedragen die in de Energy app worden getoond zijn indicatief en exclusief transport kosten.

Tarieven invullen

Om de tarieven in te stellen volg je onderstaande stappen.

  1. Open de HomeWizard Energy App'HomeWizard Energy' app
  2. Druk op 'Instellingen' (tandwiel pictogram) rechtsboven op het hoofdscherm.
  3. Druk vervolgens op'Tarieven'


Bij gebruik van een extern of engels toetsenbord op je smartphone kan het voorkomen dat de komma ',' niet ingevuld kan worden. Hierdoor kan je de tarieven niet aanpassen. Schakel in dit geval terug naar het Nederlandse standaard toetsenbord bij de instellingen van je telefoon.

Kosten berekening

Hieronder een calculatie voorbeeld voor de berekening van de kosten. We maken bij het weergeven van een dag/week/maand/jaar grafiek de volgende aanname:

  • De opbrengst van je zonnepanelen is minder hoog dan je verbruik van elektriciteit op jaarniveau.

  • HomeWizard rekent met een vaste kWh prijs, die jij als gebruiker invult (waarom dit nooit 100% overeen komt leggen we later uit in `opmerkingen over tarief kWh en energiebelasting`)

Om te illustreren hoe we berekenen nemen we een dag waar je stroom opwekt met zonnepanelen.


Import normaal10 kWh€ 0,21
Export normaal20 kWh€ 0,21
Import Dal30 kWh€ 0,20
Export Dal40 kWh€ 0,20


Voorbeeld berekening

We berekenen de kosten op de volgende manier.

Import normaal × Import normaal tarief + Import dal × Import dal tarief - Export normaal × Export normaal tarief - Export dal × Export dal tarief


Voorbeeld:
In het huidige dagvoorbeeld betekent dit het volgende:
    10 × 0,21 + 30 × 0,20 - 20 × 0,21 - 40 × 0,20 = - €4,10
De eindgebruiker krijgt in dit geval €4,10 terug van zijn energieleverancierOpmerking over tarief kWh en energiebelasting

De bovenstaande berekeningen nemen niet mee dat je kWh tarief is opgebouwd uit verschillende specificaties. Normaal gesproken betaal je per kWh ongeveer de volgende bedragen:


Elektriciteit tarief€0,08
Energiebelasting€0,12
Opslag duurzame energie (ODE)€0,03


Als je netto kWh’s zou verbruiken dan zou je kilowattuurprijs dus ongeveer €0,23 zijn. Dit is de situatie waarin bijna elk huishouden van Nederland zich bevindt. Het haakje zit hem echter in dat de Energiebelasting en ODE berekend worden op basis van jouw netto verbruik. Is dit verbruik negatief, dan betaal je dus geen ODE en Energiebelasting. Dit betekent dus dat als jij in een jaar tijd exact op 0kWh netto uitkomt, of terug levert, je kWh prijs nog maar €0,08 is (en je dit dus per kWh terug krijgt van je leverancier). Dit is echter bijna nooit het geval omdat je een significante hoeveelheid zonnepanelen moet hebben voor je netto meer terug levert dan verbruikt.


Het bovenstaande laat ook zien waarom het op uur/dag/week/maand niveau niet mogelijk is om te berekenen of je netto terug levert. Dit weet je namelijk pas na een volledig kalenderjaar. Jouw energiemaatschappij doet het volledige rekensommetje per kWh met belasting en ODE over een heel jaar, iets dat je dus niet kan doen voor een uur/dag/week/maand grafiek.


Ook is het zo dat het niet wettelijk is vastgelegd hoe de saldering verrekend wordt. Dit is daarom ook per energie leverancier anders. (per telwerk, per totalen of eerst tegen dal en dan tegen normaal tarief

Om deze reden hebben wij ervoor gekozen om te rekenen op de huidige manier, dit is de meest eerlijke representatie voor de grootste gebruikersgroep.