De Energy app is modulair. Hierdoor is er geen maximum aantal meters.